home

ผส.ทช.ที่ 7 เปิดอบรมให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันที่ : 09 ธ.ค. 2559 08:45

สทช.๗ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมการออกำลังตามนโยบายของรัฐบาลและกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2559 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ขทช.อุบลราชธานี

วันที่ : 01 ธ.ค. 2559 09:15

สทช.๗ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ ๗ นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี ประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ : 25 พ.ย. 2559 09:00

สทช.๗ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมคุณภาพวัสดุ

นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ ๗ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมคุณภาพวัสดุ ผ่านระบบ vdo conferance เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ 

วันที่ : 15 พ.ย. 2559 14:00

สทช.๗ ลงนามถวายความอาลัยฯ

นายพิชัย  สุขอยู่  ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานพิธีลงนามถวายความอาลัย และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.

วันที่ : 18 ต.ค. 2559 11:45

ข่าวทั้งหมด
logo
แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 10:45

logo
เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 10:45

logo
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 2559

วันที่ : 02 พ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 18 ต.ค. 2559 14:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 15:30

logo
เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 14:15

logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 12 ก.ย. 2559 11:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และกำหนวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 22 ส.ค. 2559 18:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ : 01 ส.ค. 2559 17:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home