home

รวค.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ปี 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ณ โรเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ : 03 ก.ย. 2561 10:30

สทช.7 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหาคงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61 นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ หอประชุมไพรพะยอม 

วันที่ : 21 ส.ค. 2561 09:00

สทช.7 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล 

วันที่ : 21 ส.ค. 2561 08:45

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 09:15

รทช.มานพ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี ) สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 09:15

logo
ประกาสรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 13:15

logo
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 09:00

logo
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 10:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 10:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 09:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:00

logo
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา พร.

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 พ.ค. 2561 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

 

home