home

สทข.๗ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท

สทช.ที่ ๗ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมี ผอ.ขทช.ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.และข้าราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุม ผ่านระบบ Vdo Conferacne กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59

วันที่ : 17 พ.ค. 2559 08:15

ผส.ทช.ที่ ๗ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗  ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการซ่อมบำรุงปกติ เพื่อที่จะเตรียมรับเสด็จฯ 

วันที่ : 02 พ.ค. 2559 08:45

สทช.๗ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ 7 มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันจักรีมหาราช 6 เมษายน 2559

วันที่ : 07 เม.ย. 2559 11:45

สทช.๗ ร่วมกับ สทล.ที่ ๙ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด

ผส.ทล.ที่๙ พร้อมด้วย ผส.ทช.ที่ ๗ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ ๙ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

วันที่ : 22 มี.ค. 2559 14:15

สทช.๗ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่๗ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ร่วมเตรียมความพร้อม " ร่วมด้วยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง" ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

วันที่ : 17 มี.ค. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คร้ังที่1) และกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 19 พ.ค. 2559 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (พร.)

วันที่ : 10 พ.ค. 2559 17:00

logo
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

วันที่ : 26 เม.ย. 2559 15:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 19 เม.ย. 2559 15:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒

วันที่ : 08 เม.ย. 2559 15:45

logo
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 01 เม.ย. 2559 17:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1 ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 17 มี.ค. 2559 14:00

logo
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง(ฉบับที่ ๒ )

วันที่ : 26 ก.พ. 2559 11:15

logo
สทช.๗ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 26 ก.พ. 2559 10:00

logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 11 พ.ย. 2558 08:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home