home

สทช.๗ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายศรุต  รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผอ.กวท. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:30

สทช.๗ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ VDO Conferance

สทช.ที่ ๗ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ vdo conferrance โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช.ผอ.บทช.ในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:15

สทช.๗ ร่วมกับ ขทช.อบ ร่วมตั้งด่านเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ ดร.บุญเพ็ง  สืบภา  ผอ.ขทช.อบ พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้ังด่านเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ สายทางอบ.4005 ต.กุดลาด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59

วันที่ : 04 ก.ค. 2559 12:45

ผส.ทช.ที่ ๗ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ 7 ประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงปกติ (เสียหายหนัก) ในเขตพื้นที่ สทช.๗  โดยมี ผอ.กลุ่ม ผอ.ขทช.ผอ.บทช.ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 09:45

สทช.๗ ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Vdo Conferance

สทช.๗  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Vdo Conferance โดยมี ผอ.ขทช. ผอ.บทช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจำหน่ายไม้ยางนาท่อนที่ได้รับอนุญาต

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 18:45

logo
ดาวโหลด รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:15

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 11:45

logo
ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.๒๕๕๒

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้ยางนาท่อน

วันที่ : 27 มิ.ย. 2559 12:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 11:30

logo
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 07 มิ.ย. 2559 11:30

logo
เรื่องสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 07 มิ.ย. 2559 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คร้ังที่1) และกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 19 พ.ค. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home