home

สทช.๗ ลงนามถวายความอาลัยฯ

นายพิชัย  สุขอยู่  ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานพิธีลงนามถวายความอาลัย และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.

วันที่ : 18 ต.ค. 2559 11:45

รทช.มานพ สุสิงห์ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สทช.๑๖ กาฬสินธุ์

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่  สทช.ที่ ๗ สทช.ที่ ๘ และสทช.ที่ ๑๖ โดย นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ ๗ ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สทช.ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์ )

วันที่ : 17 ต.ค. 2559 13:15

รมต.คค.ประธานเปิดการสัมมนา อส.ทช.ประจำปี 2559 กรมทางหลวงชนบท

รมต.คค.ประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ อส.ทช. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 13:00

รัฐมนตรีคมนาคมตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดคมนาคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจต่างๆ ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี ) เมื่อวันที่ 20 ส.ค.59

วันที่ : 22 ส.ค. 2559 09:30

หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมบริจาคกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ ขทช.อุบลราชธานี

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 15:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 18 ต.ค. 2559 14:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 15:30

logo
เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 14:15

logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 12 ก.ย. 2559 11:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และกำหนวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 22 ส.ค. 2559 18:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ : 01 ส.ค. 2559 17:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจำหน่ายไม้ยางนาท่อนที่ได้รับอนุญาต

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 18:45

logo
ดาวโหลด รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:15

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home