home

รทช.มานพ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี ) สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 11:00

สทช.ที่ 7 ร่วมบูรณาการตั้งด่านชั่งนำ้หนักแบบเคลื่อนที่

นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บทช.อุบลราชธานี แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 09:15

รทช.มานพ สุสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.231-ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 พร้อมด้วย ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:30

รทช.มานพ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมูลน้อย สาย อบ.3058

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมูลน้อย สาย 3058 แยก ทล.231 - ข้ามลำมูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:15

ผส.บร.ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช.(สวนกลาง ) จ.อุบลราชธานี

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.บร.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะที่ 1 ในเขตพื้นที่ สทช.7

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 09:30

ข่าวทั้งหมด
logo
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 10:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 10:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 09:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:00

logo
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา พร.

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 พ.ค. 2561 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 15:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 14:45

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 16:00

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 มี.ค. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

 

home