home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 15:15

สทช.๗ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ศบช. หน.ฝ่าย นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 12:45

สทช.๗ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕ รอบ ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ๒ เมษายน ๒๕๕๖

วันที่ : 03 เม.ย. 2558 14:45

สทช.๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่๗ มอบหมายให้ นางสาวชญาภา ลิ้มประสิทธิ์ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 02 เม.ย. 2558 10:15

สทช.๗ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สทช.๗

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ สรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์ สทช.ที่ ๗ การเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์ การเตรียมความการตรวจเอกลักษณ์ทช.คร้ังที่ 1/2558

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 15:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 14:15

logo
โครงการฯก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามแม่น้ำมูล

เชื่อมระหว่าง อ.ตาลสุม - อ.สว่างวีระวงศ์ เพิ่มทางเลือกและทางลัด

การเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

logo
โครงการยกระดับงานทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่๗ (อุบลราชธานี )จะดำเนินการ

ยกระดับทางและสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย อบ.5038 แยก ทล.231- ข้ามลำมูลน้อย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home