home

รมต.คค.ประธานเปิดการสัมมนา อส.ทช.ประจำปี 2559 กรมทางหลวงชนบท

รมต.คค.ประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ อส.ทช. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 13:00

รัฐมนตรีคมนาคมตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดคมนาคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจต่างๆ ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี ) เมื่อวันที่ 20 ส.ค.59

วันที่ : 22 ส.ค. 2559 09:30

หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมบริจาคกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ ขทช.อุบลราชธานี

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 15:00

สทช.๗ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้ตไม้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โดยมี ผอ.ขทช.ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี  

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 13:15

รทช.ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

นายมานพ สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง เข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  โดยมีนายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย ผอ.ขทช.ผอ.กลุ่ม ส่วน ข้าราชการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ สทช.๗

วันที่ : 03 ส.ค. 2559 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 14:15

logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 12 ก.ย. 2559 11:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และกำหนวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.)

วันที่ : 22 ส.ค. 2559 18:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ : 01 ส.ค. 2559 17:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจำหน่ายไม้ยางนาท่อนที่ได้รับอนุญาต

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 18:45

logo
ดาวโหลด รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:15

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 11:45

logo
ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.๒๕๕๒

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 17:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home