home

พิธีเปิดสะพานห้วยยาง โดยความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงชนบท และเทศบาลตำบลนาเรือง

นายพิชัย  สุขอยู่  ผส.ทช.ที่ 7 มอบหมายให้ ดร.บุญเพ็ง  สืบภา รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานพิธีเปิด ใช้สะพานห้วยยาง บ้านแก้งยางหมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 15:30

สทช.๗ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเอกลักษณ์คร้ังที่ 2

นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เอกลักษณ์ทางทช. (คร้ังที่ 2 ) จากส่วนกลาง

วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 15:15

ผู้ตรวจราชการ คค. ตรวจราชการในเขตพื้นที 14

นางสาวดุจดาว  เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการการดำเนินงานในเขตพื้นที่ สทช.ที่ ๗ 

วันที่ : 11 มี.ค. 2562 12:00

วิศวกรใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายกสิกรรม

(เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ๋กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ) และคณะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน สายกสิกรรม -ทล.294 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีะสเกษ

วันที่ : 15 ม.ค. 2562 10:45

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2562

(เมื่อวันที่เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61 ) นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ แยกดงอู่ผึ้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 02 ม.ค. 2562 11:15

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 09:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 21 พ.ค. 2562 09:00

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 13:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

วันที่ : 27 มี.ค. 2562 10:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 11 มี.ค. 2562 09:30

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 08 มี.ค. 2562 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1 ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป

วันที่ : 15 ก.พ. 2562 08:45

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 12 ก.พ. 2562 11:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 09:15

logo
รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 08 ม.ค. 2562 08:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home