home

สทช.ที่่ 7 ประชุม SAR รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ Vdo Conferacne

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ( Sar )

รอบ 9 เดือนผ่านระบบ Vdo Conferance ณ สทช.๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 

 

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS