ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี ๒๕๕๖     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ     "1หน่วยงาน 1 กิจกรรมโปร่งใส" กิจกรรมที่1 กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     เผยแพร่องค์ความรู้กรมทางหลวงชนบท     เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง (ระยะที่2 ระยะสุดท้าย)     แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕     โครงสร้างกรอบอัตรากำลังคน (ระยะแรก ) สทช. ๗     หลักเกณฑ์การคิดปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง ปี ๒๕๕๕    
Printer-friendly version PDF version

นายมานพ สุสิงห์

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 7
กลุ่มงาน: 
ผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ แฟกซ์: 
08-9813-0439
อีเมล: 

ทดสอบ

 

 ทดสอบ

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

test

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ผส.ทช.ที่๗ ประชุมสัญจรติดตามงานระบบ QCS ปีงบประมาณ 2557

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 

   


 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมรับ รัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุกภัทย จ.อำนาจเจริญ

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการปฏิบัติข้อราชการ SAR&GES ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงปกติ ปี ๕๗

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สำนักฝึกอบรมลงพื้นที่ สทช.๗ ตรวจติดตามการจัดทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
Syndicate content