Menu
home
>>
สทช.ที่ 7 ร่วมพิธี เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ) นายบุญเพ็ง  สืบภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รก.ผส.ทช.ที่ 7

มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหง” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content