Menu
home
>>
สทช.ที่ 7 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครู

นายบุญเพ็ง  สืบภา  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) รุ่นที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสาธุ  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผอ.ขทช./ผอ.กลุ่ม /ส่วน ผอ.บทช./ครู/อาจารย์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 25 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง         ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ , ร.ต.อ. นพชัย รุ่งเรือง รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี วิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content