Menu
home
>>
สทช.7 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

(วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 09.30 น. ) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวงทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดย กพร. ประจำปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบ video conference กรมทางหลวงชนบท โดยมี ผอ.กลุ่ม /ส่วน ผอ.บทช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่/ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี )

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content