Menu
home
>>
สทช.7 ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ                ( โครงการก่อสร้างสะพาน ) สาย อบ.3054 แยกทล.217-บ้านเสาเล้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญ อุปการ ฝ่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ,นายสาโรจน์ นาท้าว นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับจ้าง และชาวบ้านร่วมประชุมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

Scroll Up Skip to content